Akreditované kurzy MPSV

Sebepoškozování u dětí jako specifická neverbální komunikace
akreditace č. A2019/0339-SP/PC/PP/VP
cílová skupina: osoby v sociální krizi, děti ohrožené sociálním vyloučením, pěstounská péče
přednášející: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. / PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Sociálně patologické jevy na pozadí současné rodiny
akreditace č. A2018/0724-SP/PC/VP
cílová skupina: osoby v sociální krizi, děti ohrožené sociálním vyloučením, pěstounská péče
přednášející: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. / PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Fenomén únavy v širších souvislostech pomáhajících profesí
akreditace č. A2018/0709-SP/PC/VP
cílová skupina: osoby v sociální krizi, děti ohrožené sociálním vyloučením, pěstounská péče
přednášející: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. / PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Problematika závislosti jako sebepoškozující fenomén v životě člověka a možnosti sociální práce
akreditace č. A2022/0355-SP/PC/VP
cílová skupina: osoby v sociální krizi, osoby ohrožené závislostmi, osoby propuštěné z ochranné léčby
přednášející: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. / PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Transakční analýza v užití intervenčních technik v sociální práci
akreditace č. A2022/0354-SP/PC
cílová skupina: ohrožené rodiny s dětmi, pěstounská péče, sociální služby, osoby propuštěné z ochranné léčby
přednášející: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. / PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Specifika vězeňského prostředí, negativní jevy ve vězení
akreditace č. A2022/0352-SP/PC/VP
cílová skupina: osoby v sociální krizi, závislosti, osoby propuštěné z ochranné léčby
přednášející: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. / PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Traumatizace dítěte konfliktem v rodině a možnosti sociální intervence
akreditace č. A2022/0353-SP/PC
cílová skupina: ohrožené rodiny s dětmi, osoby ohrožené závislostmi, pěstounská péče
přednášející: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. / PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Vhled do viktimologie v kontextu stalkingu
v akreditačním procesu
cílová skupina:
přednášející: Mgr. Květuše Sluková, Ph.D. / PhDr. Helena Kalábová, Ph.D.

Akreditované kurzy MŠMT

Akreditované kurzy MŠMT Vám nabízíme ve spolupráci se společností IVPP s.r.o. ZDE.

V případě zájmu o ucelené vzdělávání v problematice bio-psycho-sociálně-spirituálních věd nabízíme rovněž možnost studia MBA.